Serverbortfall av SM6U/Rickard May 05 2013, 17:43 Kommentarer: 0 
De senaste två dygnens serverbortfall berodde på ett strömavbrott följt av en hel rad otursmoment som gjorde att allt inte fungerade som det skulle. Dessa parametrar är under utredning och system för att säkerställa att undvika problem med detta är redan driftsatt.