Medlemsavgift 2022 av SM6MIS/Sten Jan 27 2022, 20:36 Kommentarer: 1 
Hej Alla medlemmar,På dagens årsmöte i SK6AW beslutades att medlemsavgiften

för 2022 kommer att vara 450:-Var vänlig och betala in årsavgiften (450:-) senast den sista februari (28/2 2022),till SK6AW's plusgiro konto: 89 55 91 - 673 de Sten /SM6MIS

kassör

Hisingens Radioklubb, SK6AW