Arbetsdag av SM6MIS/Sten Jun 01 2013, 20:00 Kommentarer: 0 

YOF / UQL / MGZ / YAT resting while taking a coffee brake

ANK / GBM / MGZ / YAT / BGR still having av coffee brake

UQL / CBY / MGZ sharing a joke

ANK / UQL / GBM / MGZ sums up the day
Toppen WX, (nästan för bra) när en skara klubbmedlemmar samlades tidigt lördag för att gemensamt göra en del arbeten vid klubbstugan.
Stort tack till de som deltog. MGZ CBY, UQL, YAT, YOF, GBM, BGR, ANK samt MIS