Tower preparation work av SM6MIS/Sten Sep 28 2013, 16:16 Kommentarer: 143 
Lite bilder från arbete vid klubbstugan.
Uppfartsvägen har gjorts iordning så den fungerar någorlunda.
Gjutningsarbete av fundament till GSA-masten.
Deltog gjorde SM6GBM, SM6MIS, SA6BGR, SM6UQL, SB6A & SA6CBY